کد خبر: 1469

مطالعه تبدیل 11 هزار و 800 هکتار اراضی دیم به آبی حاشیه رودخانه های استان کردستان در حال اجراست.

به گزارش کردستان خبر، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: مطالعه تبدیل 11 هزار و 800 هکتار اراضی دیم حاشیه رودخانه های مرزی این استان به آبی در حال اجراست که با انجام آن این میزان طرح های در دست اجرا به 28 هزار و 902 هکتار می رسد.

فیروز احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اکنون با تخصیص آب به 11 هزار و 800 هکتار از اراضی موافقت شده که این میزان طرح در قالب مرحله دوم ساماندهی رودخانه های مرزی کشور در اراضی حاشیه سد ژاوه و سورال کردستان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه پیشتر اجرای این طرح در 17 هزار و 102 هکتار اراضی حاشیه رودخانه های مرزی استان کردستان آغاز شده است، افزود: پیگیری و تلاش برای افزایش 2 برابری سهم استان از طرح جامع رودخانه های مرزی کشور در تیر سال گذشته آغاز شد.

احمدی تاکید کرد: در جریان این تلاش ها با اجرای 36 هزار هکتار دیگر موافقت شده بود که برای 11 هزار و 800 هکتار از این میزان، موافقت شده و تخصیص آب داده شده است.

وی یادآور شد: اجرای این طرح برای هر هکتار حدود 200 میلیون ریال اعتبار لازم دارد و مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح در 11 هزار و 800 هکتار حدود 2 هزار و 360 میلیارد ریال پیش بینی می شود که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین می شود.

وی با بیان اینکه تصویب اعتبار مورد نیاز مرحله دوم این طرح در کردستان در برنامه بودجه سال 97 محتمل است، گفت: با آغاز اجرای 11 هزار و 800 هکتار تخصیصی میزان طرح های مصوب در استان کردستان با احتساب 17 هزار و 102 قبلی به 28 هزار و 902 هکتار می رسد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: با استفاده از این طرح، یک شغل در ازای احداث هر 2.5 هکتار باغ و یک شغل در ازای هر پنج هکتار مزرعه آبی در روستاهای مناطق مرزی استان ایجاد می شود.

احمدی افزود: استفاده از نوین ترین شیوه های آبیاری زراعی و باغی از جمله بکارگیری سیستم های آبیاری تیپ، کلاسیک و روش تلفیقی در اجرای این طرح برای افزایش راندمان مصرف آب هدف گذاری شده است.

گفتنی است، کاهش حساسیت اقتصاد کشور نسبت به چالش های سیاسی خارجی با درونزا شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی در مناطق مرزی و تقویت معیارهای اقتصاد مقاومتی؛ افزایش راندمان آبیاری با مهار آب های مرزی، تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و افزایش تولید و اشتغال موثر و افزایش درآمد و رفاه روستاییان مرزی از جمله اهداف اجرای طرح ساماندهی اراضی حاشیه رودخانه های مرزی موسوم به طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی حاشیه رودخانه های مرزی کشور است.

 

 

 

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر