به گزارش کردستان خبر، مدیر ثبت احوال سقز گفت: در شهرستان سقز هنوز 19 درصد واجدین شرایط کارت هوشمند ملی ندارند.

 جمال علیزاده افزود: تاکنون برای ۱۴۰ هزار نفر از واجدین شرایط در شهرستان سقز کارت هوشمند ملی صادر و تحویل شده است.

علیزاده گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری ۵ هزار و ۷۲۹ فقره کارت هوشمند ملی در اردیبهشت صادر و تحویل متقاضیان شده است.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر