کد خبر: 1950

روابط دو حزب حاکم اقلیم کردستان عراق هنوز هم ادامه دارد.

به گزارش کردستان خبر، با وجود انتقاداتی که مدام در مسیر روابط احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق وجود داشته است و از سوی دیگر با توجه به تنش های موجود رسانه ای و شبکه های اجتماعی میان طرفداران آنها، روابط دو حزب حاکم اقلیم کردستان عراق هنوز هم ادامه دارد. تداوم کنونی این روابط متاثر از عواملی است که در این نوشتار بدان پرداخته می شود، عواملی که این دو حزب را ناچار کرده است در بدترین شرایط ممکن باز هم به همکاری با یکدیگر بیاندیشند.


یکی از مهمترین عوامل دخیل در حفظ و تداوم روابط دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق، حراست از اقلیم کردستان در برابر تهدیدات گروههای تروریستی به ویژه داعش است، به ویژه آنکه در مدت اخیر فعالیت های تروریست ها سمت و سوی دیگری به خود گرفته است، آنها در مناطق مورد منازعه داقوق، مخمور و خانقین فعالیت های داشته اند. نکته مهم آن است که از منظر تروریست ها چیزی به نام احزاب کردی وجود ندارد و کلیت اقلیم کردستان از جانب آنها تهدید می شود، بنابراین دو حزب حاکم اقلیم کردستان در این زمینه در ارتباط تنگاتنگ نظامی و اطلاعاتی با هم خواهند بود.


عامل دوم، حفظ یکپارچگی اقلیم کردستان عراق است. اقلیم کردستان با تجربه دو اداره ای قبلی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان بیگانه نیست. در این شرایط و به رغم وجود اختلافات میان دو حزب حاکم، آنها مخالفت صریح خود را با تقسیم دوباره جغرافیایی اقلیم کردستان اعلام کرده اند.
سومین عامل موثر در تداوم روابط این دو حزب را می توان در کابینه حکومت اقلیم کردستان خلاصه کرد. اینکه کدام یک از این احزاب در تشکیل و فعالیت های این کابینه متحد بیشتر سودمند بوده اند، موضوع دیگری است اما هر دو حزب از این موضوع هم اطلاع دارند که بازگشت به دو اداره ای به معنی خاتمه اقلیم کردستان خواهد بود.
نمایندگی کردها در پروسه سیاسی عراق، چهارمین عامل دخیل در روابط اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان است، هر خلاء حضور کردها در بغداد می تواند حاوی تهدیدات سیاسی و اقتصادی برای اقلیم کردستان باشد.


لذا با نگاهی به موضوعات فوق می توان گفت که قطع روابط این دو حزب، خطرات جبران ناپذیری را بر وضعیت کردهای عراق و اقلیم کردستان به دنبال خواهد داشت. البته نباید این تصور هم وجود داشته باشد که تضمین حقوق کردها در عراق، تنها وابسته به روابط احزاب حاکم اقلیم کردستان است اما بدون شک عامل مهم در تحقق آن محسوب می شود. در صورتیکه احزاب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق بتوانند راهبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در اقلیم کردستان اجرایی کنند فارغ از روابط دوجانبه می توانند زمینه بهبود روابط با دیگر جریانهای سیاسی و رسیدن به وحدت داخلی اقلیم را هم فراهم کنند.

 

جام کوردی

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر