به گزارش کردستان خبر، پس از استعفای شهردار سریش آباد، با ارزیابی های در نظر گرفته شده شورای شهر «مهدی اسدی» را به عنوان سرپرست جدید این حوزه مدیریت شهری انتخاب کرد.

شنبه دو روز گذشته استعفای شهردار سریش آباد توسط شورای شهر پذیرفته شد و پس از ارزیابی های صورت گرفته و با اعلام شورا امروز «مهدی اسدی» یکی از کارکنان شهرداری در واحد عمران و شهرسازی به عنوان سرپرست جدید این حوزه مدیریت شهری معرفی شد.

«مهدی اسدی» مهندس عمران بوده و مدتی  هم سرپرست شهرداری سریش آباد را بر عهده داشت. او همچنین معاونت عمران و شهرسازی و معاونت مالی شهرداری را در کارنامه کاری خود دارد.  

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر