کد خبر: 2933

استاندار کردستان در ادامە سلسلە نشست و دیدارهای خود با مسئولین کشوری در تهران با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعە راه‌های کشور دیدار کرد.

به گزارش کردستان خبر، استاندار کردستان در ادامە سلسلە نشست و دیدارهای خود با مسئولین کشوری در تهران بە همراە معاون هماهنگی امور عمرانی با دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعە راه‌های کشور دیدار کرد.

 

استاندار کردستان در ادامە سلسلە نشست و دیدارهای خود با مسئولین کشوری در تهران بە همراە معاون هماهنگی امور عمرانی با دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعە راه‌های کشور دیدار کرد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر