کد خبر: 1861

معترضین، مقر حزب «الدعوه» در استان میسان عراق در شهر عماره را آتش زدند، استانداری را هم اشغال کردند.

به گزارش کردستان خبر، ▫️معترضین، مقر حزب «الدعوه» در استان میسان عراق در شهر عماره را آتش زدند، استانداری را هم اشغال کردند.

▫️تا بدین لحظه ۴۰ معترض با شلیک مستقیم گلوله کشته شده‌اند.

▫️فرودگاه نجف بدست معترضین تسخیر شده، همچنین معترضین مانع از پرواز هواپیمایی ماهان ایران به مقصد مشهد شده‌اند.

▫️مقر حزب الدعوه در نجف، استان میسان و ذیقار بدست معترضین اشغال شده و به آتش کشیده شده است. 

➕ استانداری بصره و استان میسان نیز به دست معترضین در حال سقوط می‌باشد.

▫️معترضین، مقر حزب «الدعوه» در استان میسان عراق در شهر عماره را آتش زدند، استانداری را هم اشغال کردند.

▫️تا بدین لحظه ۴۰ معترض با شلیک مستقیم گلوله کشته شده‌اند.

▫️فرودگاه نجف بدست معترضین تسخیر شده، همچنین معترضین مانع از پرواز هواپیمایی ماهان ایران به مقصد مشهد شده‌اند.

▫️مقر حزب الدعوه در نجف، استان میسان و ذیقار بدست معترضین اشغال شده و به آتش کشیده شده است. 

 استانداری بصره و استان میسان نیز به دست معترضین در حال سقوط می‌باشد.

 

 

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر