کد خبر: 2103

روزنامه مصری الاهرام، پیش بینی های رئیس جمهور آمریکا را در مورد نتایج تحریم اقتصادی کشورش علیه ایران بسیار مبالغه آمیز خواند.

به گزارش کردستان خبر، روزنامه مصری الاهرام با تاکید بر این که سرنوشت ترامپ در دستان ایران است، پیش بینی های رئیس جمهور آمریکا را در مورد نتایج تحریم اقتصادی کشورش علیه ایران بسیار مبالغه آمیز خواند.

الاهرام در شماره دیروز خود به عنوان مثال به تهدید ترامپ مبنی بر این که اگر ایران به خواسته های آمریکا گردن ننهد و توافق جدیدی امضا نکند، سرنگون خواهد شد اشاره کرد.

روزنامه مصری تاکید کرد که ایران به تهدیدهای شدیداللحن رئیس جمهور ترامپ و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا وقعی نمی نهد زیرا ظرف 35 سال با مجازات های گسترده تری روبرو بوده است و اوضاع هم اکنون با گذشته بسیار متفاوت است چرا که ایران شبکه ارتباطی خود با همپیمانانش و در راس آنها روسیه و چین را گسترش داده است و مهم ترین همپیمانان اروپایی واشنگتن با مجازات های آمریکا مخالفند.

روزنامه مزبور اظهار داشت: علی رغم خروج برخی شرکت های اروپایی از ایران این کشورها به دنبال یافتن راه حل هایی هستند تا این خلا را جبران کنند و به همین دلیل به تهران قول دادند روزانه یک میلیون بشکه نفت از ایران وارد و وجود شبکه های بانکی را برای ایران تضمین کنند و علاوه بر آن شرکت های کوچک و متوسط خویش را تشویق کردند تا با ایران معامله کند. در همین راستا، چین ، هند ، پاکستان و ترکیه به خرید بخش عمده نفت ایران ادامه خواهند داد.

الاهرام در گزارش خود از اعلام جنگ ترامپ علیه روسیه و چین، اروپا، کانادا و مکزیک به عنوان مهم ترین نکته ای یاد کرد که به سود ایران پایان یافته است.

این روزنامه مصری در ارتباط با پیامدهای حاصل از جنگ تجاری ترامپ نوشت: ’ همین امر کشورهای مزبور را به رویارویی مشترک علیه جنگ تجاری آمریکا واداشت. این جنگ خود را به شکل اعمال عوارض گمرکی در مورد بسیاری از کالاهای صادراتی این کشورها نشان داد و به همین دلیل آلمان حجم همکاری اقتصادی خود با چین را گسترش داد . در واقع بخشی از موضع سرسختانه اروپا درمقابل تحریم آمریکا علیه ایران نشات گرفته از آن است که آنها از اعلام جنگ ترامپ علیه صادرات این کشورها به آمریکا و نقض توافقنامه های تجاری جهانی از سوی وی به تنگ آمده اند.’

الاهرام دو مرحله ای شدن تحریم ها را نشات گرفته از ترس و بیم آمریکا از بی حاصل ماندن تحریم هایش علیه ایران دانسته و تاکید کرد: ترامپ هم اکنون در برابر یک چالش بسیار خطرناک قرار دارد. او قول داد تا صادرات نفت ایران به صفر برسد. چین که وارد کننده یک چهارم نفت ایران است ، بر نفت صادراتی آمریکا عوارض گمرکی اعمال کرده است و در واقع با این کار خود یک ضربه دو گانه به آمریکا وارد کرد زیرا با این اقدام نه تنها واردات نفت آمریکا را کاهش داد بلکه به نفت ایران اجازه داد تا جایگزین نفت آمریکا شود. علاوه بر همه اینها ترکیه اعلام کرد که به واردات نفت ایران توسط لوله های نفت کشیده شده میان دو کشور ادامه خواهد داد و در نتیجه ترامپ نمی تواند به وعده هایش وفا کند . اگر امریکا نتواند به اندازه کافی و تاثیرگذار بر ایران فشار وارد کند ، در آن صورت دولت آمریکا در برابر همپیمانانش و رقبایش در یک بن بست واقعی قرار خواهد گرفت و ناتوانی اش در بکارگیری قدرت نظامی و اقتصادی علیه ایران به اثبات خواهد رسید و این امر برای جایگاه آمریکا در منطقه و جهان پیامدهای وخیمی به همراه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، سیاست ترامپ باعث می شود تا رقبایش به بیش از آنچه که آرزو می کردند ، آن هم با کمترین ضرر و زیان ممکن دست یابند زیرا او به سادگی همپیمانانش را از دست می دهد و آنها را به شورش علیه سیاست های خویش وا می دارد و آنها را به چین و روسیه نزدیک می کند بلکه در رویارویی با وی با ایران اعلام همدردی کرده و از آن حمایت به عمل می آورند. موفقیت ترامپ در به کرنش واداشتن ایران او را تشویق خواهد کرد تا سیاست محاصره و مجازات را در مورد سایر کشورها نیز اعمال کند تا در نهایت همگان را تسلیم خود کند اما محال است روسیه و یا چین و حتی کشورهای اتحادیه اروپا نگران از سیاست های ترامپ به او اجازه دهند تا بتواند به این آرزوی خود تحقق ببخشد.

الاهرام احتمال توسل جستن آمریکا به گزینه نظامی علیه ایران را بعید دانسته و گفت: این امر برای همه پیامدهای وخیمی به همراه خواهد داشت. حزب جمهوری خواه آمریکا هم اکنون بیم آن دارد که بهای کاهش یافتن محبوبیت ترامپ و سیاست های سردرگمش را بپردازد و حزب دمکرات بار دیگر زمام اداره امور کشور را در اختیار گرفته و به موفقیت بزرگی در انتخابات کنگره دست یافته و بتواند زمام اداره امور را از چنگ ترامپ خارج کند.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر