نتایج جستجو
  • جدایی طلبی اقلیم کوردستان ریشه در نژادپرستی دارد:

    این روزهابحث همه پرسی در عراق و جدایی طلبی کوردهای عراق در بسیاری از محافل موضوع اصلی است.اما در این یادداشت کوتاه فارغ از هر بحث نژادی یا قومی و مذهبی میخواهیم یک سوال مهم مطرح کنیم....

  • به بهانه روز ملی سینما:

    سینما و تلویزیون در دنیای امروز ابزار امپراطوری در دنیا هستند.ابزاری که خط مشی زندگی ها را تعیین می کنند.سینما چاقویی است با دو لبه.اما باید دید در سینمای ملی ما کدام لبه بیشتر می برد.

  • غیرت:

    این روزها بثینه دختر بچه ای که در فضای مجازی خبرساز شده است و احساسات خیلی ها را درگیر خود کرده است. کودکی خردسال اما پر از درد...

  • شهادت آخرین پله نردبان کمال انسانی است که هر کس را یارای رسیدن به آن نیست و شرط رسیدن به آن اخلاص است.